Uw bedrijfs- en persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Med-IT VOF. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de levering en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten valt.
Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u ons dit laten weten via een e-mail naar info@med-it.co of per telefoon: 03 369 27 88. Voor reacties op ons privacybeleid of voor de wijziging en/of inzage van uw gegevens kunt u hier ook terecht. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door Med-IT gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Privacy op internet

Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw IP-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. Med-IT bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

E-mailadressen

Uw zakelijk e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden indien hier toestemming voor is verleend. Deze toestemming is ten allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciële e-mailcampagne die u ontvangt. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Bedrijfs- en contactpersooninformatie

Med-IT bewaart alle bedrijfs- en contactpersooninformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via onze site uw adres of telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailings en catalogi van ons ontvangen. Als u dit niet langer op prijs stelt kunt u hiervoor contact opnemen.

Wijzigen van uw gegevens

Wij stellen het op prijs als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met onze klantendienst.
Bel 03 369 27 88 of mail naar info@med-it.co.